ننجون سكينه
با من امشب چیزی از رفتن نگو !نه! نگو : من به پایان می رسم از کوچ تو ...


چاپ این صفحه

 

و اینم قسمت دوم ایمیل امروز

امیدوارم لذت برده باشید.

صمیمانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستم .ارسال توسط نوه ها